January 26, 2023

ጤና

በአዲስ አበባ ከተማና በተለያዩ አካባቢዎች ሰሞኑ በወረርሽኝ መልክ እየተሠራጨ ያለው ጉንፋን ምልክቶች ከተለመደው የጉንፋን ዓይነት የተለየና በፍጥነት...
የስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ የቅድመ ምርጫ ሂደት በብዙ ችግሮች እና ውጣውረዶች የተሞላ እና መሰረታዊ የምርጫ ሂደቶችን የማያሟላ ነው...
በመውለጃ ሰሞን በኮሮናቫይረስ መያዝ ሞተው የሚወለዱ ህፃናትን እና ያለጊዜው የመውለድ ዕድልን ከፍ ሊያደርግ ይችላል ሲል በእንግሊዝ የተካሄደ...