January 28, 2023

ማህበራዊ

አጃኢባ ያሲን ትባላላች፤ ስልጤ ዞን ተወልዳ፣ ከ4 ዓመት በኋላ ዕድገቷን አዲስ አበባ አደረገች። አስቸጋሪ ሁኔታዎች እና ማኅበረሰባዊ...
ሰይፉ ፋንታሁን ከዶ/ር ዳዊት ጋር ባደረገው ቃለመጠይቅ የአእምሮ ህመም አጋጥሞት ህክምና አድርጎ እንደሚያውቅ ተናግሯል። በፊት ይሰራበት ከነበረው...