June 28, 2022
በእጩ ተወዳዳሪነት መቀጠል/አለመቀጠሌን በተመለከተ ከሳምንታት በፊት በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸመው ግፍና በደል እንዲሁም ጅምላ ግድያ ይቁም ህዝባችንም...
በአዲስ አበባና በአንዳንድ የኦሮሚያ ከተሞች የተቀናጀ የሽብር ጥቃት ለመፈፀም አቅደው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የሽብር ቡድን አባላት በቁጥጥር ስር...
ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) እና ሸኔ በአሸባሪነት መሰየማቸውን አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ሙሉ...