January 25, 2023
ምዚምባ በሚባለው የማላዊ ሰሜናዊ ግዛት በሚገኝ ጥብቅ ደን ውስጥ በተገኘው የጅምላ መቃብር የኢትዮጵያውያን ስደተኞች አስክሬን መገኘቱን የአገሪቱ...
አጃኢባ ያሲን ትባላላች፤ ስልጤ ዞን ተወልዳ፣ ከ4 ዓመት በኋላ ዕድገቷን አዲስ አበባ አደረገች። አስቸጋሪ ሁኔታዎች እና ማኅበረሰባዊ...
የአዲስ አበባ እና ኦሮሚያ ክልል ወሰን መካለሉን ተከትሎ ከአዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ ክልል የተካለሉ አካባቢዎች ላይ የቤት...