January 25, 2023

የግል አስተያየት

ምባሳደሮች፣ ዲፕሎማቶችና ባለስልጣናት የዲፕሎማሲው ነቀርሳዎች። እውነትን መሸሽ ለሐገር ሌላ ነቀርሳ መሆን ነው። ብስለትና እርጋታ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ አምባሳደሮቿንና...
ጠላቶቻችን ከሚገቡበት ሰፊው በር አንዱ ሃይማኖት ነው፡፡ በኢትዮጵያ በዚህ ዘመን ሁኔታ ሃይማኖተኞችን እንደመግዛት ቀላልና ኢትዮጵያን ለማፍረስ ምቹ...
የአዉሮፓ ህብረት ትላንት “የኢትዮጵያን ምርጫ አልታዘብም” ብሏል። ዉሳኔዉ ለኢትዮጵያውያን በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል! ምዕራባውያን በምርጫ ታዛብነት ካባ አፍሪካን...
ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) እና ሸኔን ሽብርተኛ ብሎ መሰየም አካፋን አካፋ የማለት ትክክለኛ ውሳኔ ነው ሲሉ...