January 24, 2023

ትንታኔ

ሱዳን የታችኛው ተፋሰስ አገሮች ሳይስማሙ “በተናጠል የተፈፀመ ባለችው” እርምጃ ኢትዮጵያ ከኅዳሴ ግድም የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት መጀመሯን በመቃወውም...
የመስቀል አደባባይ ላይ የሚነሣውን የባለቤትነት ጥያቄ በሕግ፣ በታሪክ እና በትውፊታዊ ዳራ አገናዝቦ አስታርቆ ከመመለስ ይልቅ በጉልበት በመደፍጠጥ...