January 22, 2023

ማህበራዊ

ሃይ ስኩል ጨርሰው Harvard, Princeton, USCU, UW የመሳሠሉ IVy league ዪንቨርስቲዎች ውስጥ ሙሉ ኮላርሺፕ ያገኙ ፣የሲያትል ደብረ...
ወዳጃችን ሰርፀፍሬ ስብሀት ነው ሀሳቡን ያስታወሰኝ። እኛ ሀገር በጣም ብዙ ልባችን ውስጥ ትልልቅ ቦታ የሰጠናቸው ሙዚቃዎች ተሰርተው...
አርቲስት ምሰረት መብራቴ ነኝ። የእግዚአብሔርን ተአምር ላካፍላችሁ:: በትእግስት አንብቡት። የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ ማዕከል የበጎ ፈቃድ...
የአሜሪካው ሲኤንኤን (ኬብል ኒውስ ኔትወርክ) ዘጋቢዎች የሆኑት ላውረን ሰይድ ሙርሃውስና ቢያ ዋንጎንዱ የሚያዝያ 7 ቀን 2007 ዓመተ-ምህረት...
ነብይ እዩ ጩፋ ነብይና ሃዋርያ ተብለው ከተነሱ ብዙዎች አንዱ ነው። ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል የተሰኘ የፕሮቴስታንት ቤተክርስትያን መስርቶ...