January 21, 2023

Month: December 2022

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ) ከሰሞኑ በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች፣ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ እንዲሰቀልና ተማሪዎች...
ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ውስጥ በኢትዮጵያ ከታዩት የህትመት ሚዲያዎች መካከል ከፍ ያለ ተነባቢነት እና ዝናን አትርፋ የነበረችው...