September 28, 2022

Month: May 2022

ሰይፉ ፋንታሁን ከዶ/ር ዳዊት ጋር ባደረገው ቃለመጠይቅ የአእምሮ ህመም አጋጥሞት ህክምና አድርጎ እንደሚያውቅ ተናግሯል። በፊት ይሰራበት ከነበረው...
የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) ሥራ አስፈጻሚ አባላት በተለያዩ የድርጅታችን አመራሮች ላይ ያስተላለፉትን የእገዳና ማስጠንቀቂያ እርምጃዎችን አስመልክቶ ከአዲስ...