January 28, 2023

Day: May 19, 2022

በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ቦታዎች የስርቆት እና የዝርፊያ ወንጀሎች ተበራክቷል። ከዛም ልቆና ተበራክቷልም ከማለት ባለፈ ዐይን ባወጣ...
ኹሉም ሥርዓቶች ከነሱ በፊት የነበሩና የወደቁ ሥርዓቶችን የጭካኔ ተግባር እየኮነኑ፣ ስላለፈው ሥርዓት ብልግና ዘጋቢ ፊልም እየሠሩና እያብጠለጠሉ...