January 28, 2023

Month: May 2022

የኢትዮጵያ ኅብረት ሥራ ኮሚሽን በመንግሥት ትኩረት ተሰጥቶበት የተመረተው የበጋ መስኖ ስንዴ፣ በኅብረት ሥራ ማኅበራት በኩል ለገበያ እንዲቀርብ...
በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ቦታዎች የስርቆት እና የዝርፊያ ወንጀሎች ተበራክቷል። ከዛም ልቆና ተበራክቷልም ከማለት ባለፈ ዐይን ባወጣ...
ኹሉም ሥርዓቶች ከነሱ በፊት የነበሩና የወደቁ ሥርዓቶችን የጭካኔ ተግባር እየኮነኑ፣ ስላለፈው ሥርዓት ብልግና ዘጋቢ ፊልም እየሠሩና እያብጠለጠሉ...